In die skadu van soveel bome (Afrikaans Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online In die skadu van soveel bome (Afrikaans Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with In die skadu van soveel bome (Afrikaans Edition) book. Happy reading In die skadu van soveel bome (Afrikaans Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF In die skadu van soveel bome (Afrikaans Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF In die skadu van soveel bome (Afrikaans Edition) Pocket Guide.

Engelsmedium- en dubbelmedium- uitzetten, uitdoen, uitschakelen Opm. In het Nederlands is dit net andersom, en wordt 'afslag' meer bij grote bestellingen bij 'bulk'- afslag zn. Het Nederlandse gebruik van 'allemaal' treft men in het Afrikaans echter ook aan. De volgende zinnen moeten het bovenstaande illustreren. Maar weet iedereen in Kaapstad waar Paterson ligt? Dit is echter enkel mogelijk bij mensen.

Immers, de manier waarop in het Nederlands allemaalvoor abstracte begrippen, dingen of massa's gebruikt wordt, moet in het Afrikaans met 'alles' of, in de spreektaal, met 'als' vertaald worden; net als in verouderd Nederlands. In het Afrikaans kent men ook' elkeen', maar dit betekent meer 'eenieder', 'iedereen afzonderlijk'. Het Engels kent deze betekenis ook, van each one. Het Nederlandse woord almanak, d. In deze zin vertoont angstigsterke overeenkomsten met Eng.

He was anxious to learn from him dametje, mevrouwtje schertsend antie - zn Vgl. De voor het Nederlands tegenstrijdige betekenis van arig - bn het Afrikaanse aardig en arig is eenvoudig te verklaren door te kijken naar het zeventiende-eeuwse Nederlands; algemeen betekende aerdich 'beleefd, vriendelijk' Jan de Vries: , zoals nu in het Algemeen Beschaafd Nederlands, maar in dialecten betekende het 'vreemd, eigenaardig'.

Daar zegt men 'aorig' om een ongemakkelijke situatie aan te duiden G. Het is dus geen musicus of een ander soort kleinkunstenaar. Men moet het eerder zoeken in het circus en bij spektakels. Zie verder bij 'kunstenaar' aspersie - zn asperge Asparagus officinialis aspris - bw expres, opzettelijk Opm.

In zo'n geval zegt men in het Afrikaans echter niets, of men zegt daar's hy zie aldaar. Bijvoorbeeld: asseblief 'Alsjeblieft, twee bier. Dat is dan vier euro' kan in het Afrikaans vertaald worden als Daar's hy: twee bier. Vier euro's asseblief. Het Afrikaanse asseblief heeft dus dezelfde betekenis als het Engelse please. In sommige, veelal niet-blanke, dialecten zegt men samblief. Een mantel of lange jas is in het Afrikaans 'jas'. Zie aldaar. Via de Nasionale Party gaf ze te kennen Zuid- Afrika "blank" te willen houden, hetgeen in theorie betekende dat de macht over arbeidsverdeling, economie en vestiging van mensen van verschillende rassen in de handen van de blanke bevolking moest baasskap - zn blijven.

Deze macht stond bekend als baasskap. Praktisch gezien was baasskap een manier om de vruchten te plukken van goedkope, zwarte arbeid zonder met de zwarten te hoeven samenleven. De term was al sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw omstreden. Dus erg veel is in het Afrikaans 'baie veel' en niet 'baie baie', en 'te veel' is gewoon 'te veel'.

Bantoe: lid van een van de Bantoevolkeren, d. Inherent hieraan is echter dat blanken bij gelijke of betere geschiktheid achtergesteld worden en dat zij op de arbeidsmarkt dus als tweederangsburgers moeten worden behandeld. In het Afrikaans kent men niet het werkwoord zich realiseren. Gebruik daarom altijd besef. In de Afrikaanse syntaxis speelt besig een rol als markeerder van het progressief aspect. Onder invloed van het Afrikaanse besig om te gebruikt het Zuid-Afrikaans Engels dezelfde constructie, met busy: "I am busy reading" Z. Engels 'rusk' Vgl.

Blameer dit op Apartheid! Bloemfontein blokkiesraaisel, blokraai - zn kruiswoordraadsel blokkiesvloer - zn parketvloer blom - zn bloem blom - ww bloeien vgl. Ned voor 'beukenhout', omdat de bomen op de Europese beuk zouden gelijken Vgl. Engels 'rusk' boerekos - zn traditionele plattelandse gerechten boereplaas - zn boerderij boereraat mv. In niet meer geheim en omgedoopt tot Afrikanerbond. Maar in woordsamenstellingen vervalt de n steeds. Zie hieronder, bijv. Gebruik voor het Nederlandse 'dadelijk' het woord 'netnou', ''n bietjie later', en om het nog gezwinder te maken 'nou-nou'.

Met zijn mooie, oranje, buisvormige, viltige lipbloemen is Leonotis leonurus een heester die eerder aan een enorme dovenetel of salie doet denken. Hij wordt gebruikt als traditioneel medicijn tegen koorts, hoofdpijn, hoesten en dysenterie. Ook de eenjarige planten Leonotis ocymifoliaen L. Het jy toe darem darem jou werk klaargemaak?

Ek is steeds ontsteld daaroor Het betreft om een plomp, bruinharig diertje van zo'n 40 centimeter, dat zich op rotsen en koppies zie aldaar ophoudt. Zie bij 'dese' tegenwoordig in de zin van 'dezer dagen'; niet deesdae 'aanwezig' Vgl. Liever gebruikt men 'beslis'. Het Nl. In bepaalde dialecten zegt men dese of dees in plaats van Standaardafrikaans hierdie. In het Standaardafrikaans komt het woord enkel nog voor in vaste uitdrukkingen, zoals: dese - aanw. Zie verder bij 'hierdie'. Daarom heb ik een parasol meegebracht.

Kaapse griel dikkop - zn Op plevier gelijkende vogel met opvallend grote kop: Burhinus capensis dikwels vaak, dikwijls Vgl. De betekenissen favoriete bezigheid, stokpaardje enrage zijn van Engelse herkomst en kunnen niet altijd zo vertaald worden. Jou doos! Dit betekent in dit geval hetzelfde.

Onderwijs waarbij onderwezen wordt in zowel het Engels als het Afrikaans is dubbelmediumonderwys Vgl. In overige samenstellingen kan men, net als in het Nederlands, ei- gebruiken. Overigens kan men ook eiersel zeggen. Men kan ook volstaan met dan en wan en af en toe. Zelfstandig, elliptisch gebruik van het bijv. Is daar enige? Zijn die er? Een universiteit waar het Engels de taal van Engelsmedium- - woordd. Afrikaansmedium- en dubbelmedium enkel- - bijv. Doet aan miereneter denken, heeft lange snuit met heel kleine bek aan het uiteinde; heeft erdvark - zn holle tanden en een lange, beweeglijke tong waarmee hij in termietenheuvels peurt.

Net als de mol brengt hij met zijn gegraaf schade toe aan het boerenland, tot ergernis van de boeren. Men vermoedt dat het aardvarken verwant is aan de olifanten en dassies zie aldaar. Hoogstwaarschijnlijk is Afr. Zie de volgende Afrikaanse woorden, ter illustratie:fratsongeluk noodlottig, bizar ongeluk ; fratsgolf noodlottige, onverwachtse vloedgolf ; fratstaal een taal die toevallig, bij wijze van ongeluk is ontstaan ; fratsdonderstorm een hevige onweersbui die mensen verrast en overrompeld heeft Vgl.

G plezierig, vriendelijk "Sal jy dalk so gaaf wees om vir my hierdie gunsie te gaaf doen? Normaliter zegt men 'gedoen', maar in dergelijke vaste uitdrukkingen komt de oude, Nederlandse vorm 'gedaan' terug. Om in het Afr. De betekenis 'vertrouwd, instemmend' is waarschijnlijk een anglicisme, gebaseerd op Eng. Maak net gou! Haast je! Als een Zuid-Afrikaan zegt "Ek groet nou vir eers", dan bedoelt hij dat hij weggaat, groet - ww en niet dat hij alsnog gedag zegt. Zie ook bij 'hoof' en 'hoof-' H acaciasoort met haakvormige doornen Acacia haakdoring - zn litakunensis acaciasoort uit het Bosveld zie aldaar en de haak-en-steek - zn savanne met zowel kromme als rechte doornen Acacia tortilis haakplek - zn moeilijkheid, probleem haakspeld - zn veiligheidsspeld haar - bw rechts term bij ossendrijven Vgl.

In dat geval gebruikt men wel het verkleinwoord hasie. De Boeren vergeleken het dier dus met een hartebees - zn hert. Naast dit woord heeft in Afrika het woord hert alleen als geleerd woord voortbestaan, en is het vervangen door het woord takbok zie aldaar , wat zich laat verklaren door het feit dat herten oorspronkelijk niet in Zuid-Afrika voorkomen. Waar 'hartseer' geassocieerd wordt met oprecht gevoeld verdriet, daar wordt 'verdriet' meer in verband gebracht met uiterlijk verdriet, ja zelfs met dronkenmansverdriet: 'dronk verdriet'. De omheining zelf is heining Vgl. De omheining zelf hek - zn wordt heininggenoemd.

Een 'gate' in een luchthaven is ook hek in 't Afr. Wel zegt men 'kiep-kiep' als men kippen roept. Dit doet men ook in Nederland, maar daar heeft de roepnaam dus het oorspronkelijke zelfstandige hoender - zn mv hoenders naamwoord 'hoen' verdrongen.

Retrievo - Koekemakranke: die pad van Vernie February ()

Denk aan de Nl. Ook deze verwarring heeft een anglicistische oorsprong denk maar aan 'hoofbladsy' en 'hoof-bladsy' of 'hoof bladsy' waarbij de laatste versie een geleende morfologie uit het Engels is: 'main page' is een bijv. Wees dus voorzichtig met dit woord. Daar zegt men 'Ek is lief vir jou'. Zie verder bij lief wees vir. Ter illustratie: kopvel en velkleur worden vertaald met 'hoofdhuid' en 'huidskleur'. Deze teksies zijn berucht omdat ze vaak overvol zijn en als ongeleide projectielen de verkeersregels overtreden.

Afrikaner jaer - zn coureur, renner jag - ww jagen jags plat - bn geil Vgl. Voor jas - zn de Nl. Maar een taal verandert, en woorden kunnen zich zodanig ontwikkelen dat ze een bijbetekenis krijgen, wat uiteindelijk leidt tot een ander woord met een andere semantiek en morfologie, naast het oorspronkelijke woord. Engels gas jockey jol - zn spreek uit als dzjol fuif, feest feesten, uitgaan, 'de buurt onveilig maken', jol - ww spreek uit als dzjol enz. Username or Email:.

Back to login. In an interview for Brittle Paper, Matthew Omelsky asked Jenna Bass and Hannes Bernard of the bimonthly Cape Town-based pulp fiction magazine Jungle Jim some tough but interesting questions about a possible link between whiteness and science fiction writing in South Africa. Bass and Bernard start out by staying that it is not necessarily true that South Africa publishes more sci-fi or that there is a link between whiteness and science fiction, but they do consider the question in detail.

This could lead to a perception that South Africans write more science fiction, but Bass mentions that terrific sci-fic is also coming out of Egypt. It seems that Jungle Jim has traces of other pop publications, like the mid-century Onitsha market pamphlets, Chimurenga, and Kwani? Do you think of JJ as part of a cohort of magazines from across the continent?

What literary niche have you intended JJ to fill? Hannes Bernard: When we started Jungle Jim, we looked into the tradition of pulp publishing in both South Africa and the wider continent, and the Onitsha market literature was definitely one of our influences. In South Africa, Afrikaans language pulp fiction, in the form of Fotoboekies photo-comic-books as well as other forms of international pulp were a hugely popular source of entertainment South Africa only began limited TV broadcasts in , and though pulp for black South African audiences was also prevalent, Apartheid tended to keep these markets distinct and separate.

The thing that stuck with us is how often Africa the entire continent it seems was used to a generic placeholder for the native, exotic, adventurous and generally reinforced colonial stereotypes about Africa and Africans—something we wanted to challenge with Jungle Jim. Beukes explained how Willingham approached her and asked her to pitch what she would do with Rapunzel to his editor in New York. Beukes and Miranda shared slides of the various covers and artwork, discussing what they were trying to achieve throughout the comic:. Image courtesy edbookfest on YouTube. Henrietta Rose-Innes will be in conversation with the author.

There is no such thing. Ipadeola was recently named the winner of the Nigeria Prize for Literature for The Sahara Testaments , after having been shortlisted for the prize in both and What does that kind of objective imply? Uche Umez : The Sahara Testaments appears to be the largest volume of poetry by a Nigerian I have read in recent times.

How long did it take you to write such an impressive volume? The thing with poetry though, is that size means nothing if there is no substance to it. The actual writing of The Sahara Testaments took about four years, although the material had been gathering in my mind since I set myself a target of a thousand quatrains on the Sahara. I almost stopped at the halfway mark when I began to question the arbitrary figure of a thousand quatrains. Can one set out to write one thousand megabites of poetry? The Sahara is really large though, and infinitely engaging.

There is always new material to write on. Wylie is a book person, which is to say, not an author, but a person who otherwise makes a living from books. TR 15 Using the iz-hour clock, write in words, or say, in Afrikaans, the time shown on each of the ciocks below. Clocks show times before noon and clocks show times after noon. Ensure that you make the difference ciear in your answers, by stating voormiddag for a. Exercise 4 Next to each activity, using the iz-hour clock, write in words the time at which you do each.

Do not forget to indicate a. Von will find a model answer in the key to the exercises. Language patterns Verbs and tenses Ml languages have verbs doing words and nouns naming words in their grammar. In fact, if you know lots of nouns and verbs in another language you should be able to make yourself understood in that language. Now you can see why it is so important to leam as much vocabulary as possible and the reason there are so many vocabulary lists throughout this book. Throughout this book you will be concentrating on nouns and verbs.

In this unit we will be focusing on verbs and the way in which verbs teil the time at which something is done. For example: Sannie and Piet are sleeping. Mr Smit went to work. Mrs Smit greets Ouma. The cousins will arrive late. Because Afrikaans is foreign to us, we might find that we do not have the same kind of intuitive feeling when it comes to the parts of Afrikaans verbs.

In Unit 12, you will meet these bits and pieces of the verb, more formally. In English, the verb form may change. For example, compare the following sentences: Ek spring. Die padda spring. Sannie spring. Piet spring. Die prys spring. The frog jumps. Sannie jumps. Piet jumps.

The price jumps. These forms are not available in Afrikaans - you will learn how to deal with them in Unit iz. Afrikaans is much simpler and basically lus the three main tenses: past, present and future: Verlede Past What happened previously. Teenwoordig Present What is happening now. Toekomende Future What will happen in the future.

DIY Room Decor! 10 DIY Room Decorating Ideas for Teenagers (DIY Wall Decor, Pillows, etc.)

Present tense l Ise this tense when you want to talk about things that are happening now. I work. The tables in Exercises 5, 6 and 7 are all self-correcting exercises. In such exercises, make a new sentence each time by choosing an alternative form from each column. To help you along, sentences compiled from each of the three following exercises have been recorded.

As you work on each of the tenses, listen carefully to the appropriate set of sentences and practise them and compile others from the tables. These are important exercises if you want to get the feel of Afrikaans. You can make a possible 1Z5 sentences! Example: Elke dag ry ek dorp toe. Every day 1 travel to town. Every day travel I town to. Elke oggend loop ek stasie toe. Every morning I walk to the Station. Do not be tempted to skip learning the vocabulary.

The more words you know and understand, the faster you will acquire Afrikaans. Many of the vocabulary items are also recorded.

See a Problem?

Practise the words and listen to them and their English equivalents often. At this stage, you should be concentrating more on speech than on writing, so do not focus on the spelling of the words, but on sound and meaning. Today I skip present tense. Yesterday I skipped past tense. For example: Ek het my boeke verkoop. Ek het vir my boeke betaal. Hy het haar verjaarsdag onthou.

Sy het my herken. I sold my books. I paid for my books. He remembered her birthday. She recognized me. Exercise 6 CD1. TR 17 Use Table z to compose orally as many new past tense sentences as you can. Ek het verlede maand my ma gehelp. Example: Ek het gister my ma gehelp. Ek het elke dag klavier gespeel. I played the piano every day.

Tomorrow I shall skip or Tomorrow Vasu will skip. I shall walk. I shall work. Example: Ons sal die Juffrou groet. We will greet the teacher. Piet sal die huis skoonmaak. Piet will clean the house. Exampie: Ek kook die kos. Piet is laat. Piet was laat. Piet sal laat wees. You will meet these forms again in Unit iz, when we talk about auxiliary Atu!

Piet will tun his both water in a while. Qhs beter aah die werk spring. Smit : mnr. Mohamed mev. Mohamed Salim se slaghuis. Dit is mev. Lekker, dankie. Hoe kan ek u help? Ek wil graag agt tjoppies he, een , , kilogram boerewors en vier hoender sosaties. Goed, Mevrou. Ek sal u pakkie teen middagete aflewer. Dankie, Meneer. Ek sal die bestuurder betaal. Totsiens, Mevrou. Geniet die braai. Use the vocabulary boxes to help you to fill in the gaps in the following dialogue in which Mrs Smit telephones the pharmacy to place an Order for aspirien, tandepasta, watte, salf, pleisters vou may list these items in any order.

She asks the chemist, Mr Pain, to deliver them to her by 3 p. Dit Is mev. Pain mev, Smit mnr. Pain mev. X" mnr. Hoe kan de u help? Ek sal u pakkie teen vyfuur aflewer. Maar kan u asseblief teen aflewer? Geniet die dag. The Afrikaans terms for these people are: musikant bakker sanger tennisspeler danser verkeerskonstabel skeepskaptein dokter verpleegster soldaat onderwyser visserman 2 Most of the Afrikaans words are similar to English ones.

Write down the list of English equivalents next to the Afrikaans words. You will be able to work out the unfamiliar ones by a process of elimination! Match the letters in the collage with the correct Afrikaans terms. The most important things to remember 1 When you meet someone for the first time, it is polite to say aangename kennis. These are always in lower case unless they begin a full sentence.

Sannie loop. This is not always so easy to do in a foreign language Situation. It is thus essential that you acquire the culturally prescribed social behaviour in tandem with the language forms. In Afrikaans, as in English, there are certain words which are used in certain contexts.

The practices represent cultural conventions. Hou jou bek! Shut up! Never use the word stert for a person - you would be considered to be swearing at them! Language patterns Plural forms Plurals in Afrikaans are most commonly formed by adding the letter -e to the end of a Word: vlerk wing vlerke wings voet foot voete feet klou claw kloue daws neus nose neuse noses Arende het baie groot vlerke. Reuse het groot hande en voete. Die skaapboude was baie lekker. Hekse het baie lang neuse. Eagles have enormous wings. Giants have large hands and feet.

The leg s oflamb were delicious. Witches have very long noses. Spelling conventions In Afrikaans, there are several spelling conventions which relate to the length of the vowel and whether vowels fall together when plurals are formed. You should learn these forms. The dogs scratch their heads. Die nekke van kameelperde is lank. Cape sugar birds have long, sharp beaks. My ears are sore. Diere het vier pote en dikwels Animais have four paws and often twintig tone.

Voels en mense het net twee Birds and people have only two bene. Die seuns en die dogters werk almal saam. Die kinders se ouers is mnr. Ek het my vingers op die stoof gebrand. Birds lay eggs and out of these come their chicks. The boys and the girls all work together. I burnt my fingers on the stove. My eye is sore. My oe is seer. My eyes are sore. Note -oe- is a single sound in Afrikaans in words like boek and voet, so if this single sound is not the one to be designated, the dots must be used to split the single sound into two, o-e.

The -ee sound is also a single-syllable Afrikaans sound, and has to be distinguished from e-e, two syllables. The dots frequently distinguish words of different meaning. Compare voel to feel and voel a bird and leer to learn, a ladder, leather and leer an army, tbe armed forces. Insight Remember that there are three written accents in Afrikaans - two dots or trema " , the circumflex A , and the acute 0 - all of which are used to indicate a change in sound and thus meaning.

Compare hoe how and hoe high , se the Afrikaans possessive and se say , and die the and die this. Exercise 1 Choose the correct word from each of the alternatives in the following description. Dialogue 1 Back at home. Kinders Hallo, Mamma. Ons is tuis. Ma Mlddag, kinders. Hoe was dit by die skoal?

Riet Lekker, dankte. Sannie Ughi Hoe kan Julie? Hoe kan Juffrou Malan? Pa Dag almal. Ek is vandag vroeg tuis. Ma en kinders Middag, Pa. Hoekom, Pa? Pa Ek was klaar met my werk. Ons kan vanaand braai. Kinders Yipee! Dankte, Ma Dis tyd am te bad. More is dit weer skoof. Bad Jy. Nag, Pa. Halle ouers Nag, kinders. Lekker slaap. Language patterns Numerica! TR 24 Ranking numbers mark position. They describe the position of a person, place or thing. Die Franse hardloper het tweede The French runner came second gekom in die wedloop.

Piet is the Smits' first child. Vcmdag is haar dertigste verjaarsdag. Today is her thirtieth birthday. The exceptions are eerste and agste or agtste , which are formed by adding -ste. Een becomes eer- before the -ste is added. Agt can lose its -t and become ag- before -ste is added.

This is the first exercise in which you will answer questions set in Afrikaans, but you will manage! Except for the question words wie? The sentences are all written in the past tense, so you can revise this pattern also. The plan is labelled in English. The table opposite lists the rooms in Afrikaans.

Use the icons to help you associate the rooms on the floor plan with the list of Afrikaans terms. Complete the table by inserting the English translation. In English we would begin a question with words like tvho? Question words in Afrikaans include: hoeveel? Hoeveel slaapkamers is daar in How many bedrooms are there in die Smits se huis? There are three bedrooms. Wanneer slaap ons? Ons slaap in die nag. Van watter musiek hou jy?

Anti-apartheid activists

Ek hou van jazz. Hoe laat staan jy op? Ek staan vyfuur op. Wat is mnr. Smit se voorname? When do we sleep? We sleep at night. What muslc do you like? I like jazz. Their first names are Jan and Marie. What is the date today? What is your name? Hoe is jou naam is grammatically correct but not often used. All the answers in this exercise are drawn from vocabulary you have met before. The exercise also shows you how questions are formed and the kinds of answers they might elicit.

Ons eet in die. Ons sit in die en lees 4 Hoeveel toilette is daar in die huis? Daar is net 5 Wanneer eet ons ontbyt? Ons eet ontbyt in die 6 Watter kamer is die kleinste in die huis? Die kleinste kamer in die huis. Exercise 5 When the Smits moved into their house, they labelled each piece of furniture with the name of the room in which it belonged. Piet and Sannie decide to surprise their mum who is out visiting. Ptet Waar is Ma? Sannie Ma is by vriende en sal vyfuur by die huis wees. Piet Dit is nou twee-uur. Sannie Nou goed, maar waar is Ma se resepteboek? Waar is die sout en peper?

Sannie Ag Piet! Moenie so dom wees nie. The children mix the ingredients together. They put the cake in the oven. After an hour the cake has still not risen. Sannie realises that they should have added baking powder. Wie gee om? Who cares? Mealtimes Many Afrikaners still have three meals a day. They have breakfast ,11 id supper together and lunch at school or work with people other tlun their family members.


 • UCT Creative Writing Student wins Literary Prize | UCT News.
 • Archive for the ‘Poetry’ Category?
 • Baby/Toddler Dress Knitting Pattern.
 • Archive for the ‘News’ Category.

At Weekends, however, most meals are taken together. Mealtimes are important occasions for family gatherings. This gives you another opportunity for practising your plurals. In English, for example, we have the plural forms cabbages, sausages, jams, cheeses, spreads.

There are no equivalent plurals in Afrikaans.

Ingrid Jonker Prize

In Afrikaans, cabbages are described as koppe kool heads ofcabbage ; jams, cheeses, spreads and sausages are described in terms of words like soorte kinds, varieties. Wors is also frequently used with the word stukke pieces. You will just have to learn the odd ones as you work through the book. Teatime - all about coffee hi CD1. Afrikaners wake up to coffee and a rusk in the morning. Rusks are oven-dried Strips fingers of bread, sometimes sweetened, and are dunked into the coffee as a kind of pre-breakfast snack.

Eugène Marais Prize

South African ground coffee is generally not as strong as Italian, French or Belgian coffee, for example, and nowhere near as strong as Arabic coffee. It is drunk in large cups or mugs and most often black and well sugared. They add milk and often hot milk at that! In a more formal Situation, the hostess is likely to set a formal tea table, rather than serve in the lounge. The guests are then able to fill up their side plates with their choice from the table. Mealtimes have their own particular practices. Meals customarily begin and end with grace.

The closest equivalent to the French expression bon appetit in Afrikaans is lekker eet eat nice , but this is a fairly recent innovation. It is much more customary for the partakers of the meal to compliment their hostess during or after the meal. Listen to the following dialogue. Wfl jy koffie he, Gert? Dit sal lekker wees. Nee dankie. Kan ek asseblief melk kry, j ; Mamma? En jy, Sannie? Baie dankie.

Dulle is welkomL Mag ek die tafel vertaat, Mamma? Respond to the other guests according to the prompts. Mrs Smit Safjy teeof koffieneem? I'll have a plece of cake. May i have the sugar, please? Thankyou verymuch. For all other numbers we add -ste to the last word of the number. Die hoeveelste is die vandag? This is rather a long dialogue, so you will need to listen to it several times.

Most of the dialogue is in the present tense, as a reminder. You have also met most of the words beforc.


 1. Skimme in die Skadu - Ware verhale van reeksmoordenaars (Afrikaans Edition).
 2. Freshness Of The Dream.
 3. Events Calendar.
 4. UCT Creative Writing Student wins Literary Prize!
 5. Finding Love that Lasts: Breaking the Pattern of Dead End Relationships.
 6. In die skadu van soveel bome : Hennie Nortje : ?
 7. My : huistaal is Afrikaans. Ek woon ook in die Kaap. My j huistaal is ook Afrikaans. Ek is Islamies. Ek woon in die Vrystaat. Ek woon in die Noord-Kaap en in die Kalahariwoestyn. Ek het familie wat in -f. Die meeste inheemse mense is Christene, maar , 4 daar Is van ons mense wat die ou geloof nog volg. Exercise 2 Use the question words you learnt in Unit 3 tu cornplete the following questions, which are all based on the abnve dialogue.

  The English question forms are there to help you. How manyf 8 erfenistale is Hindi, Tamil en Gujerati? Insight Fishing for a living, and all the dangers it entails, is the way of life for a large portion of the Cape coloureds. All round the Southern and west coasts of South Africa there are tiny, quaint villages, reminiscent of fishing villages the world over.

  Some of the fisherfolk fish independently from tiny frail boats, while others work for the large fish production Companies based mainly on the West Coast and at Southern Cape harbours. Vir die Kaapse Kleurling is visvang werk. Aan die mas van die boot hang daar groot nette. Kaptein Bruinders gee die teken om die anker te lig. Die nette word leeggemaak binne die koel skeepsruim. Daar word die sardientjies by die fabriek afgelaai om behandel te word voordat dit verkoop word. Vis is goedkoop in Suid-Afrika en kan elke dag vars gekoop word by hawens en op die strande direk van privaatvissermanne af.

  Infinitives inf can never be the only verb form in a sentence. There is always another verb form in the sentence to mark the tense of the action - Sbe wants V to sing inf that song. You can see that infinitives, in fact, have no tense. Afrikaans infinitives are similar to English infinitives, except that there are at least two forms of the infinitive in Afrikaans, one with om te and the other with just te. These examples represent the most common form of the infinitive. Notice also that the particle om may occur some distance from its complement piece, te see the first, second and fourth examples, above.

  The position of om is dictated by the verb preceding it and the position of the te by the verb itself. Te on its own to 1 The words behoort ought and hoef need , as they do in English, take an infinitive to complete their meaning: a Jy behoort jou tuin nou nat You ought to water your te gooi. You need not do it. By freezing the fish it stays fresh. By practising hard , they ivon. It has nothing to do with you. This is common when deur is used in the Afrikaans.

  CD1, TR 34 To attune your ear and mind to the Afrikaans infinitive pattern, use the following self-correcting exercise. Compose orally as many new sentences as you can. You can make a possible 84 sentences. Remember that sometimes the om and te are separated from one another. Example: Jy hoef dit nie doen nie.

  Die kinders help die tafel dek. Thus, we can say, I am going to town this afternoon or This afternoon I am going to town. In Afrikaans, however, moving a phrase around changes the word order of the subject and the verb. Some changes occur in simple sentences - SVO sentences - and others in complex sentences - sentences made up of combinations of SVO sentences.

  This type of word-order change occurs in simple sentences whether they are used on their own or as part of longer complex sentences. We will deal with word-order changes which arise in complex sentences in Unit io. The order of these phrases within a sentence is strict in Afrikaans. The order is always Tyd, Wyse, Piek. If the sentence contains only two of these phrases we still follow this order. Ma sal more T gou W Mum will bake a cake quickly M koek bak. Die Smits het [gister] [per vliegtuig] [Kaapstad] toe gegaan.

  OR Per vliegtuig het die Smits [gister] [Kaapstad toe] gegaan. OR Kaapstad toe het die Smits [gister] [per vliegtuig] gegaan. The Smiths went to Cape Town by plane yesterday. Insight Use a mnemonic device! The phrase Thls Way Please will remind you that there is a fixed way i. Remember that the word order will change. Example: Ma het vroeg gou groente by die mark gaan koop. TR 35 Listen to the recording while you read the following round-robin letter from your friend, Bets, who is visiting a South African farm in the Kalahari Desert.

  Beste vriettde, Bk kuier Lekker op Abrtupi se -yicuis. Huile ward die Satt jesurem. Hy het -my baie interessante stmies van sy meme vertei. Xai en sy mente womi al Lmk hier. Mulle hei ook bessiee, w'ugte en ulutjies reu geeet. Ek weetnie ofek die San se ko r sou koti eetnle! Ek lump dht gaaut gotd metjulle. Een van die dae hs ek weer terugin Engelaut.

admin